Kolikor znamo, toliko veljamo!


Ljudski
Predstavitev naših novih projektov, izdelkov, objava novic, naših dosežkov, kaj smo zanimivega videli ali naredili, na katerem sejmu ali izobraževanju smo bili, kaj smo se novega naučili...
Kamnite obrobe iz porfido kock
22. 04. 2022

Obroba iz porfido kock

Porfido kocke  smo vgradili pokončno v sveži beton in s tem ustvarili zaključek (obrobo) tlakovane površine na dvorišču. Z njimi smo omejili drevesa in trte. Postavljene so bile 5 cm nad nivojem porfida, ki je bil položen na dvorišču in dovozu. S tem smo preprečili zamakanje vode in umazanije neposredno v predel ob drevesih in trtah. Kamnita obroba iz kock preprečuje, da bi se vozniki z avtomobili zapeljali v gredico ob trtah in drevesih in s tem poškodovali rastline.

kamnita obroba

obroba drevesa iz porfido kamna

obroba iz porfido kock

obroba iz porfido kock

porfido kamen in kocke

kamen in porfido kocke

porfido kocke

kocke iz porfido kamna

S porfido kamnitimi kockami ravno tako učinkovito omejimo tlakovane predele, kot bi obrobe naredili z betonskimi robniki.