Kolikor znamo, toliko veljamo!


Ljudski
Predstavitev naših novih projektov, izdelkov, objava novic, naših dosežkov, kaj smo zanimivega videli ali naredili, na katerem sejmu ali izobraževanju smo bili, kaj smo se novega naučili...
Ogled sejma Marmomac, Verona
30. 09. 2019

Vsako leto se konec septembra v mestu Verona odvija sejem Marmomac. To je največji in najpomembnejši sejem za kamen in spremljajoči program.

Na razstavi je mogoče videti tudi dela pomembnejših arhitektov, kiparjev in drugih umetnikov, ki predstavljajo svoje umetnine iz kamna.

kamnita miza

miza iz kamna

kamniti kip

Na sejmu se predstavljajo vsi najpomembnejši kamnolomi, ki proizvajajo kamnite izdelke (surove in končne), proizvajalci strojev, orodja in kemičnih izdelkov za obdelavo, čiščenje in zaščito kamnitih izdelkov. Na sejmu je mogoče videti od najdražjih vrst kamna (npr. onyx) do najmanj obdelanih in naravnih vrst kamna, kot so npr. porfido kamen, peščenjak, skriljavci,…

umetnina iz kamna