Kolikor znamo, toliko veljamo!


Ljudski
Predstavitev naših novih projektov, izdelkov, objava novic, naših dosežkov, kaj smo zanimivega videli ali naredili, na katerem sejmu ali izobraževanju smo bili, kaj smo se novega naučili...
Polaganje tlakovcev na peščeno podlago
26. 01. 2018

Polaganje tlakovcev na peščeno podlago

Priprava nosilne podlage

Tudi za polaganje tlakovcev je najprimernejša ustrezna priprava podlage. Pri tem je potrebno upoštevati: kakšna bo obremenitev tlakovane površine (povozna, pohodna, javna površina, pluženje,…), globino zmrzovanja, tip in sestavo tal (npr. Ljubljansko barje: posedanje in dvigovanje tal)… Verjetno ni odveč omeniti, da je potrebno odstraniti nenosilne plasti humusa in zemlje. Za pripravo ustrezne podlage se običajno uporabi drobljenec frakcije (zrnavosti) 0-32 mm, ki ga je potrebno nasipati v več slojih in sproti utrjevati.

Podlaga za tlakovce naj:

– bo izvedena v več slojih in ustrezno skomprimirana (utrjena)

– vsebuje vso instalacijo (kanalizacija, elektro vodi, vodovod, TV kabel,…)

– bo izvedena v debelini pribl. 40 cm (odvisno od namembnosti)

– bo v ustrezni ravnini in v naklonu (vsaj 2%) stran od objekta oz. usmerjena proti odtočnim elementom

– bo nižja od končne nivelete (višine) za pribl. 10 cm (6 cm = debelina tlakovca + 4 cm = sloj peska).

Fini peščeni sloj

Neposredno na ustrezno pripravljeno podlago nasujemo pesek frakcije 4-8 mm. Ta sloj naj bo debeline pribl 4 cm. S pomočjo vodil in zidarskih letev ga poravnamo na ustrezno višino. Seveda moramo biti pozorni na ustrezne naklone in ravnino priprave peščenega sloja, saj bo zgolj od njega odvisen končni videz. Pesek si ustrezno pripravimo v takšni količini, kot nameravamo položiti tlakovcev v istem dnevu.

pescena podlaga za tlakovce

Polaganje tlakovcev

Zaradi zmanjšanja vpliva barvne in dimenzijske neskladnosti pri proizvodnji je potrebno tlakovce vzemati iz več palet hkrati. Tlakovce je potrebno polagati enega ob drugega, vendar se jih ne sme stiskati preveč. Ohraniti je potrebno rege-fuge, saj bo lahko v nasprotnem primeru ob obremenitvah prišlo do poškodb na tlakovcih. Tlakovce se prične polagati prečno na glavno linijo (najdaljšo) in po možnosti na najnižjem delu. Pozornost je potrebno nameniti pravemu kotu polaganja. Tlakovce je potrebno na robovih ustrezno obrezati in obrobiti z betonskimi, PVC ali ALU robniki.

Fugiranje tlakovcev

Fugiranje tlakovcev se običajno izvaja s suhim kremenčevim peskom, ki ga je potrebno vtreti v fuge s pomočjo metle (omela). Tlakovci morajo biti pred fugiranjem suhi in čisti. Z metlo je potrebno drseti preko tlakovcev pod kotom 45 stopinj glede na potek fug. V nasprotnem primeru fuge ne bojo zapolnjene dovolj.

fugiranje in utrjevanje tlakovcev

Utrjevanje tlakovcev

Po končanem fugiranju tlakovcev je priporočljivo izvesti še utrjevanje in izravnavo. Vibro plošča mora imeti nameščeno posebno gumirano podlago, ki prepreči poškodbe na tlakovani površini. S tem se doseže boljša kompaktnost peska v fugah, tlakovce se fino izravna in še dodatno utrdi. Po nekaj tednih je potrebno postopek fugiranja ponoviti.