Kolikor znamo, toliko veljamo!


Ljudski
Predstavitev naših novih projektov, izdelkov, objava novic, naših dosežkov, kaj smo zanimivega videli ali naredili, na katerem sejmu ali izobraževanju smo bili, kaj smo se novega naučili...
Vgradnja RF jaška s tlakovci
22. 02. 2021

Rostfrei jašek s pokrovom in tlakovci

V kolikor so na tlakovanih površinah predvideni ali že vgrajeni jaški, jih je najbolje zamenjati z rostfrei namenskimi okvirji, v katere se vgradi zaključno oblogo. Za vgradnjo tlakovcev so najprimernejši 12 cm visoki okvirji (notranja višina pokrova z dnom je 8 cm), v katere se na sveži beton vgradi betonske tlakovce. Obrezati jih je potrebno  tako, da se vzorec polaganja (fuge) ne prekinejo glede na ostalo tlakovano površino. Vsak pokrov ima običajno vgrajena dva nastavka (pri manjših enega), v katera se privijači namenska ročaja za dvig pokrova. Na teh dveh mestih je potrebno izvrtati luknji v tlakovce. Stranice pokrova so izdelane konusno (pod kotom), zato je potrebno tako obrezati tudi tlakovce.

Okvir pokrova je potrebno vgraditi v sveži beton in ga dobro obdelati, da ostane homogen ter vzdrži vožnjo avtomobilov brez poškodb. Zunanji okvir ima na notranji strani kanalček oz. rob, v katerega se lahko natoči olje (ne izhlapeva, kot voda), ki omogoča protismradno zaporo.