Kolikor znamo, toliko veljamo!


Ljudski
Predstavitev naših novih projektov, izdelkov, objava novic, naših dosežkov, kaj smo zanimivega videli ali naredili, na katerem sejmu ali izobraževanju smo bili, kaj smo se novega naučili...
Vrtni stopalni porfido kamni – giganti
07. 07. 2017

Vrtni stopalni porfido kamni

Ureditev vrta

Projektantka Sara Peternel u.d.i.k.a. je pripravila zanimiv projekt, h kateremu smo različne ekipe z veseljem pristopile. Ureditev vrta je potekala v več fazah. Pripravo podlage in betonska dela je opravilo podjetje Kalgrad d.o.o. (Andrej Kalan), ozelenitev in namakalni sistem MT Cvek d.o.o. (Tone Cvek), lesene obloge pa podjetje Mizarstvo Rožmanc iz Logatca.

Zadolženi smo bili za polaganje vrtnih stopalnih okrasnih kamnov. Projektantka je izbrala porfido kamen – gigante, saj je bil porfido kamen že predhodno položen na terasi in na pločniku ob hiši. Stopalne kamne smo položili na drenažni pesek in jih obdali z zemljo, ki omogoča rast rastlinam med kamni – pokrovnice. Vrtni pohodni kamni so bili velikega formata in debeli približno 10 cm. S tanjšimi kamni smo obložili tudi 2 stopnički, ki vodita do posameznih dvignjenih gredic.

stopalni kamnistopalni vrtni kamni