Kolikor znamo, toliko veljamo!


Ljudski
Predstavitev naših novih projektov, izdelkov, objava novic, naših dosežkov, kaj smo zanimivega videli ali naredili, na katerem sejmu ali izobraževanju smo bili, kaj smo se novega naučili...
Objava članka v reviji Svet Mapei
25. 03. 2016

V sodelovanju s kolegi iz podjetja Mapei je Luka pripravil članek z naslovom Sistemi za polaganje kamna glede na vrsto kamna (SM št. 33, marec), ki je bil objavljen v reviji Svet Mapei. V članku so podrobno predstavljeni sistemi in izdelki za polaganje kamna. Tovrstne sisteme in izdelke tudi vsakodnevno uporabljamo pri svojem delu, saj ničesar ne želimo prepustiti naključju. V naše (tradicionalno) delo – polaganje kamna želimo vpeljati vse novosti in izboljšave, ki so se tekom raziskav in testiranj v Mapei laboratorijih in tudi kasneje na terenu izkazale za ustrezne in učinkovite.

polaganje kamnaclanek o kamnu

Lepo opravljeno delo bo tudi dolgotrajno le z uporabo primernih materialov in sistemov, ki omogočajo enostavno uporabo ter zagotavljajo ustrezno kvaliteto.