Kolikor znamo, toliko veljamo!


Ljudski
Predstavitev naših novih projektov, izdelkov, objava novic, naših dosežkov, kaj smo zanimivega videli ali naredili, na katerem sejmu ali izobraževanju smo bili, kaj smo se novega naučili...
Polaganje stopalnih kamnov
22. 06. 2016

Na vrtu ob stanovanjski hiši smo na drenažni pesek položili stopalne (pohodne) kamne. Položeni so v ravnini zemlje, tako da bo košnja trave enostavna, saj bo mogoče s kosilnico zapeljati preko njih. Stopalni kamni so položeni na ustreznem razmiku, ki omogoča umirjeno hojo po vrtu. V sredinskem delu si je krajinska arhitektka Sara Peternel zamislila okrogel kamnit vzorec. Ob straneh smo vgradili kamnite robnike in jih z obeh strani zasuli z zemljo.

priprava podlagebetonske kocke

Na drugem koncu vrta smo z betonskimi kockami betonarne Oblak naredili vrtne gredice in potke med njimi. S pomočjo betonskih kock smo gredice nekoliko nadvišali, kar preprečuje izpiranje zemlje iz gredic.