Kolikor znamo, toliko veljamo!


Ljudski
Predstavitev naših novih projektov, izdelkov, objava novic, naših dosežkov, kaj smo zanimivega videli ali naredili, na katerem sejmu ali izobraževanju smo bili, kaj smo se novega naučili...
Polaganje tlakovcev
28. 05. 2016

Z betonskimi tlakovci Oblak smo tlakovali dvorišče pred stanovanjsko hišo. Na utrjeno podlago, ki je bila izvedena v ustreznem naklonu (2 % padec) smo razprostrli pesek granulacije 4-8 mm. Pesek smo s kovinsko zidarsko letvijo uravnali na ustrezno višino in v primernem naklonu. Na tako pripravljeno podlago smo polagali betonske tlakovce, ki so bili razdeljeni na več sektorjev (vzorcev). Med njimi so bile položene betonske kocke v nekoliko temnejši barvi. Krajinska arhitektka Sara Peternel je s tem želela razbiti monotonost velikega dvorišča in tlakovano površino popestriti.

polaganje tlakovcevfugiranje tlakovce

Po končanem polaganju tlakovcev smo tlakovano površino zafugirali s suhim kremenčevim peskom in jo utrdili ter izravnali z vibrirno ploščo, ki ima na spodnji strani nameščeno posebno gumo. Ta preprečuje poškodbe tlakovcev. Ob krajiščih dvorišča smo vgradili – položili PVC robnike in betonske kocke, ki smo jih obbetonirali. Za odvodnjavanje smo uporabili linijske rešetke – kanalete.