Kolikor znamo, toliko veljamo!


Ljudski
Predstavitev naših novih projektov, izdelkov, objava novic, naših dosežkov, kaj smo zanimivega videli ali naredili, na katerem sejmu ali izobraževanju smo bili, kaj smo se novega naučili...
Polaganje vrtnih stopalnih kamnov
29. 07. 2018

Porfido giganti, vrtni stopalni kamni

Polaganje vrtnih stopalnih kamnov je precej enostavno opravilo. Na predhodno izravnano in zasajeno zelenico položimo porfido gigante. Travno rušo in odvečno zemljo odstranimo s pomočjo lopate za štihanje. Posamezen kamen uravnamo s slojem drenažnega peska, frakcije 4-8 mm. Nasujemo ga v debelini pribl. 5 cm. Pozorni moramo biti, da so vsi kamni poravnani na željeno višino. Vsak kamen je potrebno znivelirati z zidarsko letvijo, libelo (vodno tehtnico) in utrditi z gumiranim batom.

vrtni stopalni kamni

V kolikor trava še ni posejana, odstranimo odvečno zemljo in nadaljujemo z uravnavanjem po prej omenjenem postopku.

Vrtne stopalne kamne se polaga s približno 7 cm širokimi razmiki (fugami), ki omogočajo rast trave. Običajno smo pozorni tudi na dolžino koraka in temu prilagodimo medsebojne razmike posameznih kamnov.